Αρχική        Προφίλ       Στόχος - Όραμα       Δραστηριότητες       Έργα       Επικοινωνία
 
Προφίλ εταιρείας
 
Η τεχνική εταιρεία FRAME Constructions ιδρύθηκε το 2011 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονη δραστηριοποίηση στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική. Ιδρυτικά μέλη της πολιτικοί μηχανικοί με ανεξάρτητη μεταξύ τους δραστηριότητα έως το 2009 όταν και υπήρξε έναρξη της συνεργασίας τους αρχικά για την κατασκευή των πρώτων ιδιωτικών ΚΤΕΟ για βαρέα οχήματα και μοτό στο νομό Θεσσαλονίκης και από τα πρώτα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα η εταιρεία εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και δραστηριοποιείται στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ιδρυτικό μέλος και διευθύνων της εταιρείας είναι:

• Ο Θεόδωρος Θεοδωρής, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με εικοσαετή εμπειρία στον τομέα των μελετών και των κατασκευών, ως μελετητής, κατασκευαστής και ως εργοταξιάρχης και συνεργάτης γνωστών κατασκευαστικών εταιριών τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά έργα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα μελέτης των κατασκευών, στον τομέα κατασκευής ως εργολάβος εταιρεία και ως επιβλέπουσα εταιρεία, καθώς και στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ιδιωτικές επενδύσεις σχετικές με την κατασκευή και μη. Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών μας για την περαίωση όλων των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το  νόμο 4495/2017.

Πιο συγκεκριμένες δραστηριότητες - έργα μας είναι:

Α) Μελέτες κατασκευής ιδιωτικών κατοικιών και καταστημάτων, καθώς και κατασκευή τους.

Β) Μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ) από το αρχικό στάδιο της άδειας ίδρυσης έως και την αποπεράτωση της κατασκευής (υλοποίηση έργου «με το κλειδί στο χέρι»).

Γ) Μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων όπως αποθήκες, βιοτεχνίες κλπ.

Δ) Μελέτη και ανακατασκευή - ανακαίνιση χώρων όπως κατοικίες, καταστήματα, γραφεία κλπ.

Ε) Σύνταξη και διεκπεραίωση φακέλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.

 
Δραστηριότητες:
Μελέτες έργων
Κατασκευή οικοδομικών έργων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 
Τεχνικά θέματα - Ερωτήσεις:

Γράψτε με μορφή κειμένου αυτό που επιθυμείτε να συζητήσουμε καθώς και τη διεύθυνση email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 
 
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων:

Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών μας για την περαίωση όλων των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το νόμο 4495/2017.


 
 
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων