Αρχική        Προφίλ       Στόχος - Όραμα       Δραστηριότητες       Έργα       Επικοινωνία
 
Δραστηριότητες
 
 

Η FRAME Constructions είναι σε θέση να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως:

 • Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ενώ εκπονεί:

  • Τοπογραφικά διαγράμματα

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες

  • Στατικές μελέτες

  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

 • Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

 • Η εκπόνηση ενεργειακών μελετών

 • Η έκδοση βεβαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017 για μεταβίβαση ακινήτων, καθώς και υπαγωγή του ακινήτου σε περίπτωση που έχει αυθαίρετες κατασκευές-χρήσεις προς τακτοποίηση. Επίσης αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που πλέον είναι υποχρεωτική σε μια δικαιοπραξία, καθώς και μετά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

 • Επίβλεψη και υποστήριξη υλοποίησης κατασκευών μέσω:

  • Σύνταξης προϋπολογισμού έργου.

  • Σύνταξης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

  • Οργάνωσης συνεργείων.

  • Οργάνωσης εργοταξίου.

  • Υλοποίησης της κατασκευής από το στάδιο της θεμελίωσης μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου.

  • Ανακαίνισης υφιστάμενων χώρων κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων.

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής.

 • Η εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών

 • Η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Π.Ε.Α.

 • Η διαχείριση αίτησης στα προγράμματα Εξοικονομώ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η FRAME Constructions και οι συνεργάτες της παρέχουν υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, με στόχο της εξεύρεση της καλύτερης και ορθότερης διαδικασίας υλοποίησης της επένδυσής τους, τόσο από άποψη χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων επιδότησης, όσο και από άποψη υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου ή της επένδυσης. Ειδικότερα, η FRAME Constructions αναλαμβάνει:

 • την εξεύρεση του προγράμματος επιδότησης που ταιριάζει στο έργο και στις απαιτήσεις κάθε ενδιαφερόμενου.

 • την σύνταξη της πρότασης και την υποβολή του φακέλου στο εκάστοτε πρόγραμμα επιδότησης.

 • την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος από την έγκριση μέχρι την ολοκλήρωση του.

 • την πιστοποιημένη εκτίμηση αξίας ακινήτου, προτάσεις κτηματομεσιτικής φύσης

Γενικότερα, η FRAME Constructions είναι σε θέση να παραδώσει έργα «με το κλειδί στο χέρι».

 
 
Δραστηριότητες:
Μελέτες έργων
Κατασκευή οικοδομικών έργων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 
Τεχνικά θέματα - Ερωτήσεις:

Γράψτε με μορφή κειμένου αυτό που επιθυμείτε να συζητήσουμε καθώς και τη διεύθυνση email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 
 
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων:

Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών μας για την περαίωση όλων των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το νόμο 4495/2017.


 
 
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων