Αρχική        Προφίλ       Στόχος - Όραμα       Δραστηριότητες       Έργα       Επικοινωνία
 
Ενδεικτικά έργα - Βιομηχανικά κτίρια
 
 
Εξειδικευμένες γνώσεις στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων.
 
Επίχωση για κατασκευή πρανούς περιβάλλοντα χώρου κτιρίου Επίχωση για κατασκευή πρανούς περιβάλλοντα χώρου κτιρίου.
Ολοκλήρωση σκυροδέτησης θεμελίωσης Ολοκλήρωση σκυροδέτησης θεμελίωσης.
Ανέγερση μεταλλικού σκελετού κτιρίου Ανέγερση μεταλλικού σκελετού κτιρίου.
Ανέγερση Ανέγερση
 
 
Δραστηριότητες:
Μελέτες έργων
Κατασκευή οικοδομικών έργων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 
Τεχνικά θέματα - Ερωτήσεις:

Γράψτε με μορφή κειμένου αυτό που επιθυμείτε να συζητήσουμε καθώς και τη διεύθυνση email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 
 
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων:

Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών μας για την περαίωση όλων των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το νόμο 4495/2017.


 
 
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων