Αρχική        Προφίλ       Στόχος - Όραμα       Δραστηριότητες       Έργα       Επικοινωνία
 
Ενδεικτικά έργα - Έργα οδοποιίας
 
 
Κατασκευή έργων οδοποιίας από το στάδιο του σχεδιασμού, της διαστασιολόγησης έως και το στάδιο της κατασκευής.
 
Διάστρωση και συμπύκνωση ασφάλτου Διάστρωση και συμπύκνωση ασφάλτου.
Κατασκευή σκάφης οδοποιίας Κατασκευή σκάφης οδοποιίας.
Εργαστηριακοί έλεγχοι κατά την κατασκευή οδοποιίας Εργαστηριακοί έλεγχοι κατά την κατασκευή οδοποιίας.
   
 
 
Δραστηριότητες:
Μελέτες έργων
Κατασκευή οικοδομικών έργων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 
Τεχνικά θέματα - Ερωτήσεις:

Γράψτε με μορφή κειμένου αυτό που επιθυμείτε να συζητήσουμε καθώς και τη διεύθυνση email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 
 
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων:

Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών μας για την περαίωση όλων των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το νόμο 4495/2017.


 
 
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων