Αρχική        Προφίλ       Στόχος - Όραμα       Δραστηριότητες       Έργα       Επικοινωνία
 
Ενδεικτικά έργα - Ειδικά τεχνικά έργα
 
 
Δεδομένη εμπειρία στην κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων.
 
Κατασκευή σκάφης οδοποιίας Κατασκευή σκάφης οδοποιίας.
Σκυροδέτηση με χρήση οικοδομικού γερανού Σκυροδέτηση με χρήση οικοδομικού γερανού.
Κατασκευή ζυγοπλάστιγγας Κατασκευή ζυγοπλάστιγγας.
Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής με χρήση στεγανοποιητικών υλικών Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής με χρήση στεγανοποιητικών υλικών.
 
 
Δραστηριότητες:
Μελέτες έργων
Κατασκευή οικοδομικών έργων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 
Τεχνικά θέματα - Ερωτήσεις:

Γράψτε με μορφή κειμένου αυτό που επιθυμείτε να συζητήσουμε καθώς και τη διεύθυνση email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 
 
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων:

Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών μας για την περαίωση όλων των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το νόμο 4495/2017.


 
 
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων