Αρχική        Προφίλ       Στόχος - Όραμα       Δραστηριότητες       Έργα       Επικοινωνία
 
Ενδεικτικά έργα - Ανακαινίσεις
 
 
Ανακαινίσεις και ανακατασκευές με μεγάλη εμπειρία στην σωστή και επιθυμητή διαρρύθμιση των χώρων, την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος κατασκευής και τη χρήση σύγχρονων υλικών και συνδυασμούς τους.
 
Ανακαίνιση χώρων γραφείων (πριν) Ανακαίνιση χώρων γραφείων (πριν).
Ανακαίνιση χώρων γραφείων (μετά) Ανακαίνιση χώρων γραφείων (μετά).
Ανακαίνιση κατοικίας (πριν) Ανακαίνιση κατοικίας (πριν).
Ανακαίνιση κατοικίας (μετά) Ανακαίνιση κατοικίας (μετά).
Ανακαίνιση κατοικίας (πριν) Ανακαίνιση κατοικίας (πριν).
Ανακαίνιση κατοικίας (μετά) Ανακαίνιση κατοικίας (μετά).
Ανακαίνιση κατοικίας (πριν) Ανακαίνιση κατοικίας (πριν).
Ανακαίνιση κατοικίας (μετά) Ανακαίνιση κατοικίας (μετά).
 
 
Δραστηριότητες:
Μελέτες έργων
Κατασκευή οικοδομικών έργων
Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 
Τεχνικά θέματα - Ερωτήσεις:

Γράψτε με μορφή κειμένου αυτό που επιθυμείτε να συζητήσουμε καθώς και τη διεύθυνση email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 
 
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων:

Μέσα στις δραστηριότητες της εταιρείας μας δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών μας για την περαίωση όλων των διαδικασιών τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το νόμο 4495/2017.


 
 
CONVERSION - Κατασκευή ιστοσελίδων